Leeuwarden 29 mei 2013 – Amerikaanse prijs voor onderzoek voordelen loopfiets NRGbike

De Amerikaanse longartsenvereniging ATS heeft longarts-in-opleiding Bennie Reitsma van het MCL één van de jaarlijkse ATS Abstract Scholarship Awards toegekend. Reitsma kreeg de prijs uitgereikt in Philadelphia op 20 mei, voor een onderzoek naar loophulpmiddelen voor mensen met COPD, Chronic Obstructive Pulmonary Disease. Vaak zijn deze patiënten al na een geringe inspanning erg kortademig. Uit Reitsma’s onderzoek blijkt dat een simpele loopfiets de actieradius van deze patiënten aanmerkelijk vergroot.

Reitsma vergeleek de afstanden die COPD-patiënten lopend kunnen afleggen binnen zes minuten. Kortademige COPD-patiënten die zonder hulpmiddel lopen, komen in dat tijdsbestek gemiddeld 504 meter ver. Gebruik van een rollator als loophulpmiddel verhoogde dat met 4%. Maar het gebruik van een loopfiets als loophulpmiddel verhoogde de actieradius aanzienlijk: tot gemiddeld 737 meter, 40% meer dan het lopen zonder hulpmiddel. Patiënten waren gemiddeld na de test met de loopfiets vergelijkbaar kortademig.

Reitsma: ‘Je kunt uit zo’n betrekkelijk eenvoudig onderzoek concluderen dat zo’n loopfiets een heel veelbelovend hulpmiddel is voor mensen met ernstige longklachten. Deze tests hebben nu plaatsgevonden in het MCL. Je zou zo’n onderzoek nog eens moeten uitbreiden in de thuissituatie van de patiënten. Maar je mag verwachten dat ze er veel baat bij hebben.’

Reitsma was verrast door het Amerikaanse succes: ‘Ik was er al heel trots op dat ik mijn onderzoek mocht presenteren op het toonaangevende jaarcongres van de American Thoracic Society. Dat je er dan ook nog één van de prijzen mee wint is voor mij in ieder geval een bijzondere opsteker.’

Reitsma gebruikte voor het onderzoek de NRG-bike, een loopfiets die o.a. werd ontwikkeld door MCL-longarts Ralph Koppers. Koppers: ‘Van de gebruikers van de NRG-bike kregen we al veel enthousiaste respons. Reitsma heeft nu een wetenschappelijke basis gelegd onder de voordelen van het gebruik van dit loophulpmiddel. De NRG-bike is een loophulpmiddel – net als een stok of rollator. Je kunt er dus ook bijvoorbeeld gewoon een winkel mee in. De fiets draagt het gewicht van de patiënt; daardoor loopt de patiënt veel efficiënter.’

0
Reacties

    Geef een antwoord

    Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.