Wie zijn wij?

Mensen met klachten van bijvoorbeeld kortademigheid, vermoeidheid, klachten van de gewrichten of andere lichamelijke problemen hebben behoefte aan ondersteuning bij het lopen. Genoemde klachten komen natuurlijk veel voor op hogere leeftijd maar het aantal mensen dat op jongere leeftijd geconfronteerd wordt met deze beperkingen is niet gering. In het najaar van 2010 is bij longarts Ralph Koppers de vraag gaan leven waarom de loopfiets als hulpmiddel niet op grotere schaal ingezet wordt daar het enthousiasme van de mensen die al wel gebruik maken van een loopfiets zeer groot is.

Belangrijke factoren zijn in ieder geval dat de bestaande loophulpmiddelen niet altijd even modern zijn en vaak ook een invaliderende uitstraling hebben. Denk maar eens aan een rollator, een wandelstok, looprekje of krukken. Dit is ook een veel gehoorde opmerking tijdens het dagelijks werk in de longartsen praktijk. Een andere factor is dat de loopfiets als hulmiddel weinig bekendheid geniet.

Dit alles was aanleiding voor Ralph Koppers om, samen met Henk Tromp bovenstaand idee verder uit te werken tot de huidige NRGbike.

Henk Tromp is ondernemer in de retail. Onze gezamenlijke kennis en kunde gecombineerd met een groot enthousiasme heeft geleid tot de NRGbike. U kunt de NRGbike via deze website bestellen. De NRGbike wordt gebruiksklaar aan huis afgeleverd.